Es posa en marxa el projecte Vacances en Pau 2019

Coordinadores i coordinadors de Vacances en Pau a Catalunya es reuneixen als campaments de Tindouf, amb les famílies dels infants sahrauís que tornaran a passar l’estiu a Catalunya.

Aprofitant l’estada en els campaments de refugiats sahrauís de famílies acollidores catalanes i d’algunes persones que coordinen el projecte de Vacances en Pau a Catalunya, s’han organitzat 5 trobades, un en cada un dels campaments, amb les famílies dels infants que repetiran el proper any

Els objectius d’aquestes trobades són:

1. Que les famílies coneguin com passen l’estiu els seus fills i les seves filles, amb quines activitats participen, quines coses coneixen, ….
2. Que les famílies ens ajudin a que la seva estada a Catalunya sigui més agradable i la gaudeixin més.
3. Que nosaltres puguem conèixer la seva percepció de l’estada dels infants a Catalunya i incloure en el projecte els seus suggeriments

En cada una de les trobades en cada wilaia la trobada s’estructura:

a. Explicació del projecte Vacances en Pau a Catalunya amb suport digital amb imatges del projecte 2018.
b. Intervencions de les famílies amb aportacions sobre aspectes generals del projecte
c. Les famílies omplen un qüestionari individual valorant el projecte 2018
d. Atenció individualitzada a les famílies que ho requereixin.

Les trobades amb les famílies biològiques dels nens que venen a Catalunya s’han de continuar realitzant i han de tenir el mateix pes en el projecte que les trobades amb famílies acollidores catalanes.
Unes i altres contribueixen a millorar el projecte.

****** Informació obtinguda del blog de http://catalunyasahara.cat/